ISO 9001:2008
Kalite Yönetimi
  ISO 14001:2004
Çevre Yönetimi
  OHSAS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği
  HCCP / ISO 22000
Gıda Güvenliği
 

ISO / TS 16949
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetimi

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İşyeri Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimliği

  ISO / IEC 17025
Labratuar Akreditasyon
 

TL 9000
Telekominikasyon Kalite Yönetimi

 

SA 8000
Sosyal Sorumluluk
Standardı

 

AS / EN 9100
Havacılık Sektörü Kalite
Yönetimi

 

ISO 15189
Tıbbi Labratuvar
Akreditasyonu

  CE İşareti
  TSE / TSEK / HYB
Hizmet Yeterlilik Belgesi
  Marka & Patent
 

 

ISO 13485 Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi temel alınarak, Tıbbi cihaz imalatçılarını, distribütörlerini, ithalat ve ihracatçılarını ve bu hizmetleri sağlayan kuruluşları yapılandırmak amacıyla oluşturulmuştur. Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslararası bir standarttır. Bazı konularda ISO 9001 standardından farklılaşmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi gereklilikleri de dahil olmak üzere tıbbi cihaz üreticileri için ek özel şartlar içermektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 'n de olduğu gibi bu yeni yönetim sistemi, klasik kalite kontrol anlayışından süreç bazlı bir yaklaşıma geçiş yaparken; kuruluşun ana amaçları ile verimlilik arasında doğrudan bağlantı kurmayı öngörmektedir.

ISO 13485 Yönetim Sistemi’nin temel amacı, tıbbi cihaz üreticilerinin ürettikleri cihazların kalite kurallarına küresel uyumunu sağlamaktır. Yani; tıbbi cihazların üretimi, ticareti ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren üreticilere yönelik kalite sistemlerinin, sağlaması gereken çok özel şartları tanımlayan, bir standarttır.

Tıbbi cihaz üreticilerinin Küresel pazarda faaliyet gösterebilmeleri birçok gereklilikleri ve yasal engeli aşmalarına bağlıdır. Başta Kanada olmak üzere birçok ülkede tıbbi cihaz üreticilerinin ISO 13485 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmaları kanunlarca zorunluluk haline getirilmiştir.

Yasal gerekleri yerine getirmenin yanı sıra diğer firmalara karşı rekabette öne geçmek isteyen tıbbi cihaz üreticileri, ISO 13485 Yönetim Sistemi gereklerine uymakla rekabette çok büyük bir avantaj elde edebileceklerdir.

 

 

 
© 2008 İntegral Kalite Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri